שמירת משכון

שאלה: 

אני מעוניין לתת הלוואה בלי ריבית, ולקבל כמשכון תכשיטים. כדי שהתכשיטים יהיו בטוחים, אני רוצה לשים אותם בכספת בבנק. השאלות:
א. האם מותר לדרוש מהלווה שישלם עבור החזקת הכספת?
ב. אם פורצים לבנק והמשכון נגנב - האם הלווה עדיין צריך להחזיר לי את ההלוואה, או שהוא יכול להגיד "המשכון שלך נגנב - זו בעיה שלך"?

תשובה: 

מלווה שמחזיק משכון הוא נחשב כשומר שכר על המשכון, אבל בדיני שומרים ניתן להתנות על האחריות. כלומר, שומר שכר יכול להתנות מראש שהוא מוכן להיות שומר, בתנאי שלא יהיה אחראי על גניבה ואבידה, לפי זה רשאי המלווה לדרוש משכון, ולהתנות שהוא לא יהיה אחראי על הנכס. ובמצב דברים זה הלווה ידאג לשמור על המשכון בדרך שיבחר. או שיפקיד את המשכון ביד שלישי, או שיפקיד בכספת וכיו"ב.

תאריך: 
11/02/07 כ"ג שבט התשס"ז
x

Audio Playlist