האם זו פילגש?

שאלה: 

איש נשוי חיי במשך שנתיים עם אשה רווקה ללא קידושים כשהיא והוא הקפידו על: א) דיני נדה ומקווה
ב) הייתה מיוחדת לו בסתר גמור ללא ידיעה ציבורית. השאלה:
1) האם עבר הוא ו\או היא על איסור תורה?
2) כשהאיש לא יכול לגרש את אשתו? מפאת סירובה. גם עבר על לאו?
2) כשנפרד היום מהפילגש, האם חייב הוא: בגט, מזונותיה של הפילגש?
3) האם הפילגש, אם חייבת גט, חייה היום אם איש אחר נקראת אשת איש וחייבת מיתה?
תודה.

תשובה: 

1. הוא עובר על לאו, שלא תבעל אשה בלא כתובה וקידושין. ונראה שגם היא עוברת על לאו זה, אבל הוא מבטל מצוות עשה, לקדש אשה כדמו"י, והיא אינה מצוּוָה. פילגש לפי רבינו, היא אשה שהמלך נושא אותה בקידושין וחופה, בלי כתובה. אבל אדם רגיל, אסור לחיות עם אשה גם אם קידש אותה כדמו"י, עם חופה, בלי כתובה.
2. השאלה לא ברורה לי. 3-4 אם מדובר בפילגש בלי קידושין ובלי חופה, ובלי כתובה, לפי רבינו - מצוה להיפרד בכל עת, כי חיים הם באיסור, ואינה אשת איש, ואין צורך בגט, ואינו חייב במזונותיה, אלא אם כן התחייב לה בחוזה.

תאריך: 
12/01/07 כ"ב טבת התשס"ז
x

Audio Playlist