מלחמות ה'

שאלה: 

כבוד הרב שלום וברכה! ראיתי והשתדלתי לעיין בתשובותיו של הרב בנושא משנת הרמב"ם והקבלה והמסקנות שדליתי מהכתוב הן שמארי קאפח לא התנגד לקבלה כסבו (מארי יחיא קאפח) ואף מביא מובאות מהזוהר לעניינים שונים, בנוסף לכך נראה לענ"ד כי התפיסה של הרב היא לקרב (גדול השלום..) את הקהילות והדעות השונות למרות מחלוקות בעלות משמעות גדולה לחיי הפרט והכלל. אולם, עם זאת, לא נחה דעתי לגבי הביקורת הנוקבת מאוד שמעלה מארי יחיא כלפי המקובלים ואף נוקט במילים חריפות (המיועדות בין היתר לאפיקורסים, מינים וכו'),
א. הרב כתב כי לדעת מארי יוסף יש עניינים שונים בהן משנת הרמב"ם לא עולה בקנה אחד עם הקבלה, האם גם על אולי אחת השאלות העצומות ביהדות :את מי אנו עובדים ?? יש למארי מחלוקת עם המקובלים?? האם הם עובדים ל/את איקס ואנחנו ה"רמב"מיסטים עובדים את וואי??
ב. האם באופן מעשי ואף במחשבה ודבור ניתן לשלב בין שתי התפיסות? הקבליסטית והרמבמיסטית? (למעט מספר מצומצם של עניינים -"שלא ברומו של עולם")
ג. יורנו הרב על ספר או מחקר מקיף בנושא המיישר את ההדורים בעניין מחלוקת זו שכפי שנראה מדבריו בשו"ת יש עניין להבין ולהסביר כי הקבלה והרמב"ם אכן יכולים לדור בכפיפה אחת (ולא זה יאמר על זה כי הוא כופר או מין כי מחשבתו מוטעית וכי הוא בור שמאבד הרבה טיפות...)
ד. כבוד הרב אני מחפש תשובות, ליבי הומה למזור בעניין. אני מרגיש, חש, חושב כי יש ציבורים רבים בתוכנו שאפילו על הדברים היסודיים ביותר חלוקים, איך יקרא לעצמו אדם (המחשיב עצמו כאדם) כמאמין בה' כאשר חברו אומר לו אתה עובד לא את ה' אלא משהו שהוא טעות (ואני מדבר על שני הצדדים!) מדוע אין איזושהי תנועה מגשרת, ארגון, או רבנות שתביא ליישור ההדורים? אם בעז"ה היו לי האמצעים אולי הייתי שוקד על עבודת חיים שכזאת אולם אין לי (ועדיין יש לי... ואני שמח בחלקי ב"ה) ועדיין ליבי דווה כשאין שלום בדעה. ה' יסייענו במאור תורתו, עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וכל מי שקורא את זה שיאמר ... אמן!
תודה לך הרב על כל התשובות על אף שזמנך אינו בידך! ולוואי ויתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא במהרה, ונזכה לביאת גואלנו במהרה ונעלה את ירושלים על ראש שמחתנו.

תשובה: 

אכן סבו של מארי זכר שניהם לברכה, התבטא באופן חריף ביותר כלפי מחבר ספר הזוהר (שאינו מייחס אותו לרשב"י), וכלפי המקובלים. על סגנונו החריף בעיקר בעניין ההגשמה, שאלתי את מארי, והוא השיב לי, שלא היה זה הכיוון והמגמה, אלא שתלמידיהם שלא שימשו את רבותיהם כל צרכם, הקדיחו את התבשיל. נכון שדרכי לא להרבות מחלוקת, אבל המעיין בעומק ובהיקף הפסיקות השונות בין משנת רבינו לבין משניותיהם של מקובלים שונים, יראה שבעניינים לא מעטים הקירבה גדולה.
א. המקובלים שלא פירשו את עשר הספירות כאמצעיים, אמונתם בה' שווה לזו של הרמב"ם, ומקובלים שפירשו את עשר הספירות כאמצעיים - אין אמונתם שווה. ב - ג עיין בשער הגמול לרמב"ן וראה שצדדים מסויימים קרובים הם לרבינו, וכיו"ב עיין בכתבי הרמח"ל, וראה כיצד עניני קבלה חשובים, קרובים למשנת רבינו, לפי הסברתו של הרמח"ל, ועוד רבים כאלה.
ד. אשריך, חפש בתי מדרש שקרובים להשקפותיך, וה' יהא בעזרך, ויהיה לך לאור עולם.

תאריך: 
03/01/07 י"ג טבת התשס"ז
x

Audio Playlist