הלשנה וברכות

שאלה: 

כבוד הרב שלום וברכה!
א. מה תהיה ההלכה למעשה בקשר להלשנה של א' על ב' לרשויות המקומיות או למשטרה לדוגמא באם ב' עבר איזושהי עבירה, האם יוכל לומר בקצרה את "כללי ההלשנה"? (לדוגמא, א' רואה את ב' עובר עבירות תנועה רבות שיש בהן סיכון חיי אחרים ואף לב' עצמו).
ב. מה צריך לכוון כשמברכים שלא עשני אשה, גוי, עבד? ומדוע דוקא אותם מנו חכמים ולא שלא עשני דברים אחרים וכדומה?

תשובה: 

א. אין לי פנאי לכתוב לך כל כללי ההלשנה, אבל חובה להודיע למשטרה על עבירות תנועה. על עבירות אחרות הדבר תלוי בחומרתן, וביכולת שלנו להשפיע על העבריין שלא יעבור עליהן.
ב. כל אלה שמנית הם בני דעת, ולא נצטוו בהרבה מצוות, ולכן אנו מברכים ברכות כאלה, שיש בהם הודאה לה' שנצטווינו בהרבה מצוות. אע"פ שכל מי שנצטווה במצוות יתירות, הוא, בעצם, חשוף לעונש שמיימי על ביטולן, וכן לעונש מבי"ד דלמטה, כי זה שלא נצטווה אינו צפוי לעונש על ביטול מצווה שלא נצטווה בה.

תאריך: 
19/12/06 כ"ח כסלו התשס"ז
x

Audio Playlist