דילוג לתוכן העיקרי

נביאים בימינו

שאלה

לכבוד הרב,
מצינו בזמן הגלות גדולי ישראל שזכו לדרגות גבוהות של רוה"ק ונקראו "נביאים". כגון רבי עזרא הנביא שהוא אחד מבעלי התוספות ומוזכר למשל בתוספות גיטין פח, א ובתוספות שבועות כה: וכן קלונימוס שהוא אחד מבעלי התוספות ומוזכר במסכת מנחות וכן לפני כ200 שנה התפרסם החוזה מלובלין שהיה צופה מסוף העולם ועד סופו. השאלה: האם לצדיקים כאלה שזכו לדרגות גבוהות של רוח הקודש יש גם גדר של נביא על פי ההלכה? האם יש חיוב לציית לדבריהם מדין "אליו תשמעון"?

תשובה

לא. יש לשמוע להם כחכמים. מבלי לגרוע ברוח הקודש שהיתה להם כהיתה להרמב"ם וכיוצא בהם.