דילוג לתוכן העיקרי

רוח הקודש

שאלה

לכבוד הרב הרמב"ם במורה נבוכים חלק ב פרק מה מתאר את מדרגות הנבואה ורוה"ק. ישנה מדרגה ב שהיא מדרגת המדברים ברוה"ק כדוד המלך, שלמה ודניאל.
1. האם מדרגה זאת זהה למה שאמרו חז"ל בבבא בתרא יב שנבואה ניתנה לחכמים?
2. האם במדרגה זאת יכולות להיות טעויות?
3. האם הדברים שאומרים אותם האנשים שהגיעו למדרגה זאת נאמרים מחכמתם? האם דוד המלך יכל לכתוב בתהלים דבר שהוא בעצמו לא יודע? האם יש קשר כלשהו בין חכמתו ורגשותיו של המדבר לבין דבריו או שזה דבר ה' נטו? נביא למשל מעביר חזיון שהוא דבר ה' ללא קשר לחכמתו או לרגשותיו

תשובה

בהקדמתו לפרוש המשנה אומר הרמב"ם שמעמד הנביא "בעיון ובדין ובחקירה בדיני התורה הרי הוא כשאר החכמים הדומים לו שאינם נביאים". ואם כך לנביא שנמצא במעלה האחת עשרה (מו"נ ב, מה) אין עדיפות על חכם בדברים אלו, עאכ"ו החכם שמדבר ברוה"ק, שלפי הרמב"ם נמצא במעלה השניה.