ביקורת המקרא

שאלה: 

שלום רב,
1. האם מותר ללמוד תנ"ך באקדמיה, בידיעה שיש שם ביקורת המקרא ובלי זה אי אפשר להוציא את התואר (במכללה, אוניברסיטה...)?
2. באותו עניין, האם מתוך "אידיאל" שהשליטה באקדמיה לתנ"ך תהיה ביד תלמידי חכמים ולא תוביל לכפירה, וללכת ללמוד במקום כזה לכתחילה? ולאיזה גיל זה אפשרי?
3. בנוגע לרבנים שנגררים אחרי פירוש זה של התנ"ך ומלמדים את תלמידיהם בשיטה הזו, האם ניתן ללמוד מהם כל דברי תורה שהם?
תודה רבה .

תשובה: 

1-3. מותר רק לתלמידי חכמים, שהם אמורים ללמד את העם תורה ואמונה, והם צריכים לדעת להורות ולהתייחס לשואלים גם בעניין זה. ובתנאי שאותם תלמידי חכמים ראויים להיות מורי הוראה.

תאריך: 
16/11/06 כ"ה חשון התשס"ז
x

Audio Playlist