דילוג לתוכן העיקרי

גדרי החיוב לשמוע לנביא

שאלה

לכבוד הרב האם החיוב לשמוע לנביא זה רק בדברים שהוא אומר בשם ה' או בכל דבר שהנביא אומר? האם יכול להיות מצב שהנביא אומר דברים מחכמתו האישית ואין חיוב לציית לו מגדר נביא?

תשובה

1. כל נביא שהוחזק כנביא ואומר דברים בשם ה', דברים שאינם עניני הלכה, חייבים לשמוע לו.
2. כל נביא שאומר דבר הלכה, מכח חכמתו התורנית, ולא מכח נבואתו, הרי הוא ככל חכמי ישראל, ויש לנהוג לפיו, אם דבריו נתקבלו, והלכה ע"י חכמי ההלכה, ובמיוחד בית דין הגדול.