שונות

שאלה: 

חודש טוב לרב אבקש להתייחס לפי שיטת מורנו הרב יוסף קאפח והרמב"ם
1. האם קילו קמח תופח נחשב כקילו קמח רגיל לעניין הפרשת חלה וברכות?
2. האם במקום שאין ערוב ישנו איסור לקחת ילד קטן על הידיים למרות שהוא הולך בכוחות עצמו?
3. "שלא מן המוקף". האם הרב יוכל להסביר את המושג לפי שיטת הרמב"ם?
4. אכלתי במסעדה בשרית סלט או משהו אחר פרווה האם אני בשרי ולכמה זמן?
5. האם אשה שאינה בביתה צריכה להדליק נרות שבת?
תודה וחודש טוב.

תשובה: 

1. השיעור הוא לפי הקמח לא לפי הבצק, והוא
1.670 גרם קמח - לא בצק. והוא השיעור שכתבו מורנו הרב יוסף קאפח זצ"ל בסידור "שיח ירושלם" (ח"א, מהדורה חמישית תשס"ג, עמ' תכו, ע"פ המדה שכתב הרמב"ם בהל' בכורים פ"ו יג - יד - טו.
2. אם הילד הולך בכוחות עצמו וצריך מידי פעם להרימו, מותר, כיון שהחי נושא את עצמו (רמב"ם שבת, פי"ח ט"ז)
4. אם בוודאות לא היו חתיכות של בשר בסלט או בכל מאכל אחר, אפשר לאכול מיד אוכל חלבי.
5. אם מתארחת בבית ששם מדליקים נרות שבת, אינה צריכה להדליק. ואם לא מדליקין שם, חייבת להדליק במקום שנמצאת.

תאריך: 
23/10/06 א' חשון התשס"ז
x

Audio Playlist