דילוג לתוכן העיקרי

עבודת ה'

שאלה

שלום הרב.
קשה לי לנסח את השאלה אבל אני מקווה שהיא תהיה מובנת דיו; אני מניח שהרב סובר כי אין לעבוד את ה' כרובוט בלי להבין דבר, וכן כאדם שעובד את ה' בלי מחשבה על מעשיו. האם לדעת הרב ה (") חזרה בתשובה (") של רבים שהולכים לעבודת ה' מסיבות רבות אך לא ממחשבה אמיתית ומעיסוק במורכבויות -
א. האם היא חזרה בתשובה שאנו רוצים בה או שהיא בדיעבד?
ב. האם עדיף להחזיר אנשים בתשובה חרף העובדה כי לא יעבדו את ה' אחרי חשיבה שהביאתם למסקנה כזו, או שמא עדיף שיחזרו בתשובה רק אחרי שהם מבינים למה הם עובדים את הקב"ה והגיעו למסקנה כי זה הדבר הנכון לעשות?
תודה מראש ומצטער על הסיבוך...

תשובה

כל חזרה בתשובה היא טובה, כשלב ראשון, בעליה מעלה מעלה במעלות עבודת ה' האמתית. כי יש גדולים שהם כילדים קטנים, וכמו שילד קטן מחנכים אותו לעבודת ה' צרה ומוגבלת ותלויה בדבר, עד שיתפקח ויוכשר לעבודת ה' באמת. כך גדולים שהם כקטנים, בגלל מה שעבר עליהם בחייהם, ובדרך חינוכם ובתרבותם.