דילוג לתוכן העיקרי

אמונה

שאלה

כתוב בתורה אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלוקים ..
1. איך הוא ראשון ..?
2. מתי הוא יצר אותנו... כתקופת זמן יחסית לשאר היקום ...?
3. ואם הוא לא יצר אותנו באותו זמן של שאר היקום ... אז למה לקח לו כ"כ הרבה זמן להחליט ליצור אותנו .? הרי יש עדויות מדעיות ( לפי שיטת תיארוך עפ"י פחמן ) שיש לפחות הפרשים של כמה שנים בין מעשה בראשית לשנים שהם תיארכו ... וגם אם נאמר שהשיטה לא מדוייקת אפילו בסטייה של כמה שנים עדיין ההפרשים גבוהים. ולעוד נושא ...
4. מה הכוונה לומר אני אחרון .. האם הוא האלוקים האחרון שנשאר .. או שהוא היצירה האחרונה שנשארה?
5. האם עצם האמירה שהוא ראשון ואחרון אומר שהיה כמה באמצע .. ואז במלחמה ביניהם הוא ניצח ..? אעצור בזאת בברכת תבושר במחילה סליחה וכפרה ... אחיאל דנוך ..

תשובה

1,4,5 מושגי הזמן הם במונחים אנושיים בלבד ולא היו קיימים כלל טרם בריאת העולם ובמיוחד בריאת המאורות. הפסוק שציטטת מן התורה מציין שכל היקום נובע מקיום האל וכמו שאומר הרמב"ם שניתן לתאר קיום אלוהים ללא קיום היקום אבל אין אפשרות לתאר קיום היקום ללא האל. וכך נאמר גם בפזמון "יגדל אלוהים חי": ראשון ואין ראשית לראשיתו". 2,3. כבר נאמר: "כי לא מחשבותי מחשבותיכם" ולכן איננו יכולים להיכנס ולעסוק בכבשונו של עולם שכן כך עה במחשבה מלפניו יתברך. ועולמינו האחרון שאנו חיים בו קיים ע"פ הלוח העברי למעלה מ - 5 אלפים שנים. אין לומר לקח לו זמן עד שברא אותנו.
א. משום שכאמור הזמן מתחיל מאז שנבראו גרמי השמים והאדם.
ב. הקב"ה הוא אחדות צרופה, מחשבתו ורצונו ועצם מציאותו הם אחדות, אין הוא קודם לרצונו ולמחשבתו.