דילוג לתוכן העיקרי

ב"ה, בס"ד

שאלה

לק"י לכבוד מה"ר רצון ערוסי, שלום. לפי דעת הרמב"ם הרצון האלוהי נקבע בששת ימי בראשית ואינו מתחדש בכל רגע, והוא הסיבה ליסוד של שכר ועונש. האם לפי"ז נלמד שיש "בעיה" באמירת או כתיבת "בעזרת ה"' או "בסייעתא דשמיא"? בתומ"ר.

תשובה

1. אסור לומר שהרצון האלקי נקבע בששת ימי בראשית, כי הרצון האלוקי והחכמה האלוקית והמציאות האלוקית הם היינו הך והיא ישות אחדות נצחית.
2. אין קושי לומר בעזרת ה' או בסייעתא דשמיא, לאמונתנו שרצון ה' הוא נצחי ולא משתנה או מתחדש. כי אין אנו עוסקים ביישות שהרצון שלה הוא נוסף לה, והם נפרד מחכמתה. אלא כאמור מציאות היא רצונו והיא חכמתו. וה' נצחי. ויודע כל מה שנהיה לפני שיהיה.