מקור

שאלה: 

היכן מוזכר שמי שלא השתמש בעיניו לראות מה שצריך (ולהפך) מתגלגל בציפור הנקראת ראה? בברכה ובתודה

תשובה: 

בספר "קו הישר" כתוב בשם האר"י שמי שמזנה בעיניו, כלומר מסתכל בנשים, מתגלגל בעוף שנקרא ראה, ונקרא איה, וכן הוא בספר שער הגלגולים בהקדמה כב, עמ' סג. ודברים אלו מבוססים על דברי חז"ל בגמרא חולין סג,
ב. שר' אבהו אמר שהעוף שנקרא ראה, הוא העוף שנקרא איה. ולמה נקרא ראה, שכשהוא בשמו בבל הוא רואה נבלה שבארץ ישראל.

תאריך: 
11/09/06 י"ח אלול התשס"ו
x

Audio Playlist