עין הרע וכד'

שאלה: 

שלום לכבוד הרב ברצוני לקבל תשובה על פי שיטתו של הרמב"ם. עד כמה שאני יודע הרמב"ם מבטל את האמונה במזלות ובאסטרולוגיה.
1) איך חכמינו הכניסו לנוסח התפילה את הבקשה בברכות השחר "יהי רצון שתצילנו מיצר רע ומעין הרע" וכי יש חשש לעין הרע?
2) האם הברכות הנפוצות "בשעה טובה" "מזל טוב" יש להם משמעות כלשהי? עד כמה שאני מבין מהברכה הנ"ל כאילו שאם קרה מקרה בשעה מסוימת זה יכול להיות לטובה או לרעה וזה תלוי באיזו שעה ביממה זה קרה, ולכן מאחלים "בשעה טובה".
תודה רבה לרב שלום.

תשובה: 

דע שיש שלושה סוגי כלאיים בצומח. כלאי זרעים - אסור לזרוע שני מיני זרעים ביחד בלי הרחקות מתאימות, ואם זרע באיסור, היבול לא נאסר. כגון מיני דגן, מיני קטניות, וכן זרעוני גינה, שאינן ראויין למאכל אדם והפרישו אותו הזרע הוא מאכל אדם, כמו בצלים ושומין. כל שני מיני ירק או מיני זרעים, יש לזרעם באופן שיהיו מובדלים זה מזה, ובד"כ שישה טפחים, אך יש דינים רבים בדבר זה. כלאי אילנות - איסור להרכיב שני מיני מאכל. ובכל זאת הפרי של העץ המורכב אינו אסור באכילה. אין איסור לנטוע מיני אילנות ומיני זרעים זה ליד זה, רק הרכבה אסורה. כלאי הכרם - מיני זרעים עם גפן ביחד אסור, והיבול אסור באכילה ובהנאה.

תאריך: 
23/08/06 כ"ט אב התשס"ו
x

Audio Playlist