דילוג לתוכן העיקרי

בענין ש"לא לעשות..."

שאלה

שלום לכבוד הרב.
א. ידועה שיטת הרמב"ם, וידועים ההולכים בעקבותיה בענין "תורה - שלא לעשותה קרדום לחפור בה". שאלתי לרב היא האם הרב בעד לימוד בכולל או שעדיף לצאת לעבוד ולמצוא מסגרת אחרת ללימוד?
ב. האם הדבר תלוי במדרגת האדם?
ג. מה עשה הרב בענין זה?
ד. האם הרב חושב שנכון לא להתגייס מהסיבה שהדבר מזיק מבחינה רוחנית?
ה. האם הדבר תלוי במדרגת האדם? ו. מה עשה הרב בענין זה?
תודה רבה לרב.

תשובה

א. עיין בדברי מורנו הרב יוסף קאפח על הרמב"ם, שלימוד תורתם אמנותם בימינו הוא בבחינת עת לעשות לה' הפרו תורתך. ובשיחה בע"פ עמו הוא אכן הכיר בחיוניותו של הלימוד בכולל בימינו, אבל הדגיש שכל אברך חייב להיות מודע בכל זמן לימודיו, שההיתר הוא רק בבחינת עת לעשות לה'.
ב. ברור שאם אין האדם מסוגל ללמוד הרבה שעות ביום, מוטב שילמד ויעבוד, מאשר ישב בטל בביהמ"ד, או ישא שם "תורתו אומנותו" לשווא, ויעבוד בצורה זו או אחרת.
ג. אני כשלעצמי לימדתי ולמדתי, ואח"כ שירתתי ברבנות. אבל ייסדתי כולל לפי ההיתר של מורנו הרב יוסף קאפח. ד - ה. בוודאי שיש בזה חש, ולכן באמת הדבר תלוי באישיות של כל אחד. ו. שירתתי במסגרת הוראה בכפר.