מחלוקת בהלכה

שאלה: 

לכבוד הרב
1. האם מותר לתלמיד חכם לחלוק בהלכה על תלמיד חכם שגדול ממנו בחכמה?
2. האם מותר לתלמיד חכם שהגיע להוראה לחלוק על רבו בהלכה?

תשובה: 

1. עליו לשאת ולתת עמו מתוך ידיעה שהוא נותן ונותן עם מי שגדול ממנו בחכמה, כי שמא הוא אינו מבין את כוונתו האמתית של הרב שהוא גדול ממנו בחכמה, ורק אם הוא בטוח שהוא מבין היטב את דברי החכם הגדול ממנו, ואם הוא בטוח שדברי הרב הגדול אינם מספיק מבוססים בתלמוד, וכי דבריו מבוססים יותר, עליו לפסוק כפי שיטת עצמו, כי אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ראה ב"ב, ל, ב.
2. עליו לשאת ולתת עמו בהלכה בדרך ארץ ובכל מקרה הוא אינו רשאי להורות לאחרים כנגד רבו, במקום רבו, אלא אם כן רבו נתן לו רשות להורות.

תאריך: 
21/06/06 כ"ה סיון התשס"ו
x

Audio Playlist