תרומות ומעשרות

שאלה: 

מרי שלום רב. אני מתנצל שאני שוב מטריד בשאלותיי, אך תורה היא וללמוד אני צריך מאוד מאוד!!! לגבי ההדרכה כיצד להפריש תרו"מ, מאד קשה לי להגיע ביום שישי לקרית אונו, שהרי אני מתגורר בצפון הארץ בקריות, ועוד ביום שישי ודאי לא קל הדבר. האם מרי, תוכל להפנות אותי לספרים כפי שאמרת שאוכל ללמוד בהם ולקיים מצוה כהלכתה לפי רבנו? האם תוכל להפנותני להערות מסוימות של מרי יוסף אם כתב בהערותיו למשנ"ת כיצד לנהוג בימינו הלכה למעשה? או יש מקום אחר בו אוכל לקרוא שיטת רבנו? האם אתה מכיר כיצד עובד הנושא של קרן המעשרות? בעקרון ממה שהבנתי, יש להם פרוטה/מטבע שמחללים עליו, ואז ממה שקונים בשוק או קונים מהגינה, מפרישים, אומרים את הנוסח שלהם וע"י שמפריש יכול לחלל על הפרוטה שנמצאת אצלם (ובתשלום שמשלמים להם, כביכול משתתפים בחלק מאותה פרוטה ויכולים לחלל עליה). השאלה אם זה תופס לפי רבנו או לא?

תשובה: 

מפאת העובדה שאין לי פנאי, ביקשתי מהרב יחיאל עטרי להשיבך ולציין לך מקורות. להלן תשובתו:
1. הלכות תרו"מ והלכה למעשה בזמן הזה מפוזרים בדברי הרמב"ם, ומשום שהרמב"ם כתב גם הלכא למשיחא.
2. ראוי ללמוד את כל ההלכות, ושים לב להלכות תרומות: פ"א לב (כו) לעניין תרומה בזמן הזה דרבנן פ"ג א - ב - ג -(ד) לעניין שיעור תרומה פ"ה יג (יא) יד - יז (יד) אין תורמין מפירות שנה אחת על שנה אחרת מעשרות: פ"א א - ד (ג) לעניין מעשר ראשון פ"ב וג' לעניין עונת המעשרות וגמר מלאכה פ"ט ג' קריאת שם למעשר עני - דמאי וספק פ"ט ח - י התנאי להפרשת תרו"מ בשבת
3. מע"ש ונטע רבעי פ"ד הע' יא בדברי מורנו הרב יוסף קאפח זצ"ל לעניין פדיון מע"ש והדרך הנכונה לפדות מע"ש הלכה למעשה.
4. בבית המעשר קונים מטבעות בשם החברים וכל יום קוראים את נוסח החילול כאשר הם נותנים רשות לכל חבר לקרוא שם למעשר שני והם מחללים על המטבעות לכל חבר וחבר שמנוי בבית המעשר. והדרך הטובה שכל אחד ילמד להפריש תרו"מ ויקרא שם למע"ש ויחלל אותו על חתיכת פרי שווה פרוטה כאמור בה' של מורנו הרב יוסף קאפח בסעיף ד.
5. נוסח הפרשת רו"מ ראה בסידור "שיח ירושלים" מהדורה חדשה בהוצאת מכון מש"ה לחקר משנת הרמב"ם.

תאריך: 
19/06/06 כ"ג סיון התשס"ו
x

Audio Playlist