כלאיים

שאלה: 

שלום לרב יש לי גינת ירק. שתלתי מיני זרעים של תבלינים וירק מאכל כגון : פטרוזיליה, נענע, זעתר ועוד. האם תהיה לי בעיה אם הם יגדלו מעורבבים?
2. במידה ויש בינהם ירקות כגון פלפלים, או לחילופין נביטה של עץ מאכל / נוי. האם ישנה בעיית כלאיים או בעיה אחרת? מה לעשות?
תודה

תשובה: 

דע שיש שלושה סוגי כלאיים בצומח. כלאי זרעים - אסור לזרוע שני מיני זרעים ביחד בלי הרחקות מתאימות, ואם זרע באיסור, היבול לא נאסר. כגון מיני דגן, מיני קטניות, וכן זרעוני גינה, שאינן ראויין למאכל אדם והפרישו אותו הזרע הוא מאכל אדם, כמו בצלים ושומין. כל שני מיני ירק או מיני זרעים, יש לזרעם באופן שיהיו מובדלים זה מזה, ובד"כ שישה טפחים, אך יש דינים רבים בדבר זה. כלאי אילנות - איסור להרכיב שני מיני מאכל. ובכל זאת הפרי של העץ המורכב אינו אסור באכילה. אין איסור לנטוע מיני אילנות ומיני זרעים זה ליד זה, רק הרכבה אסורה. כלאי הכרם - מיני זרעים עם גפן ביחד אסור, והיבול אסור באכילה ובהנאה.

תאריך: 
15/06/06 י"ט סיון התשס"ו
x

Audio Playlist