ריבית

שאלה: 

האם מותר לרשום בחוזה שכירות דירה שעל כל יום איחור בתשלום ישלם השוכר סכום מסוים? מדוע אין זה ריבית?
תודה.

תשובה: 

אם מדובר בשכר דירה שהשוכר כבר חייב לשלמו, והוא מתחייב בגלל דרישת המשכיר שעל כל יום של איחור בפירעון החוב, בסוף ישולם לו סכום מסוים, אפשר שזו ריבית קצוצה שאסורה מן התורה.

תאריך: 
14/06/06 י"ז סיון התשס"ו
x

Audio Playlist