ריבית - בחוזה שכבר נגמר

שאלה: 

לרב שלום! לצערי, הנסיבות הביאו למצב הדיעבדי כדלהלן: לפני כשנתיים לויתי כסף מאחי. חתמנו על חוזה הלוואה לזמן בלתי - קצוב, וכדי לעגן את הדברים בכתובים, הסכמנו בחוזה על אחוז ריבית נוח לשנינו (3% לשנה, לא צמוד). מכיוון שלא ידענו כיצד זה מסתדר עם דין התורה הוספנו בסוף החוזה: "כל האמור בחוזה זה כפוף לדיני התורה ואיסור ריבית ו/או הצמדה - בהתאם להיתרי עיסקא שיחתמו ברצוף למסמך זה בין הצדדים". כעת פרעתי לו זה מכבר את החוב. ואת הריבית נמנעתי מלשלם, הואיל ואינני יודע מה לעשות, וכיצד לשלם לו מבלי לעבור על איסור תורה (או דרבנן..). כעת הוא כועס על אי - תשלום הריבית. מה עלי לעשות? לתשובתך אודה מראש!

תשובה: 

תן לו את זה כמתנה, כי סוף הוף התייחסתם להיתר עיסקה, ויש מי שסומך על כך. למרות שצריך, לכתחילה, היתר עיסקה ממשי.

תאריך: 
07/06/06 י"א סיון התשס"ו
x

Audio Playlist