ערבות לאחר פטירת הלווה

שאלה: 

אדם לקח הלוואה בערבות, ונפטר לפני שהגיע מועד הפירעון. האם הערב צריך להחזיר את ההלוואה?

תשובה: 

רק אם אין ממה להיפרע, כי הפירעון יהיה מן העזבון.

תאריך: 
07/06/06 י"א סיון התשס"ו
x

Audio Playlist