חולה סופני

שאלה: 

שלום רב!
אני סטודנט לעבודה סוציאלית ובמסגרת הקורס ספרות תלמודית נתבקשנו לשאול רב מוסמך שאלה תיאורטית בנוגע לאחד הנושאים שנלמדו. שאלתי הינה: מה יחס ההלכה למתן משככי כאבים עבור חולה סופני בידיעה כי הדבר עשוי לזרז את מותו.

תשובה: 

מבחינה עקרונית, מותר לכל חולה ליטול כדורים משככי כאבים כדי להקל מעליו את ייסורי הכאבים, אף שיש לאותם כדורים תופעות לוואי שליליות. כי כל חולה בתהליך ריפויו, יש ותרופות שהוא נוטל לצורך ריפויו, מועילות בעניין אחד ומזיקות בעניין אחר. וכך דרכה של רפואה. והוא הדין לסילוק הייסורין או למיעוטם, שגם הייסורין הם חולי והאדם רשאי להתמודד עמם, גם אם בתרופת יש תופעות שליליות מבחינת בריאותו. והוא הדין לגבי חולה סופני. עם כל זה, הביטוי בשאלתך לזרז מותו טעון הסבר, כי אם משמעותו שאותן תרופות עלולות להביאו למותו, הרי שאסור לפעול בצורה אקטיבית לפטירת החולה הסופני, אך אם הכוונה שיש להן השפעה שלילית מדודה לגבי בריאותו, הדבר מותר. כך הורו כמה מגדולי הפוסקים, ובראשם הגרש"ז אוירבעך זצ"ל, עיין ספר נשמת אדם, חלק רביעי, יו"ד, שלט.

תאריך: 
01/03/06 א' אדר התשס"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist