לפני הפרוזבול (2)

שאלה: 

בהמשך לתשובת הרב: http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=66813 הרב כתב: "קיימת אפשרות שבהתקרב סיום שנת השמיטה שתודיע ללווים שלך שמועד הפירעון הוא רק לאחר השמיטה, ואז גם בלי פרוזבול, החוב לא נשמט, כי טרם הגיע מועד הפירעון" לא הבנתי, אם כך, מדוע הלל היה צריך לתקן פרוזבול? היה יכול לומר עצה זו לעשירים שנמנעו מלהלוות, ולא היה צריך לתקן תקנה חדשה!

תשובה: 

משעה שלפי הצעתי יש צורך להסדיר הסדר מיוחד עם כל לווה ולווה על כל חוב וחוב. בעוד שלפי הילל די בכך שהמלווה אומר בבית הדין, לפני סיום שנת השמיטה, שכל חוב שחייבים לו, כל הלווים באשר הם, גם מבלי לדבר אתם דבר, שיגבנו כל אימת שירצה.

תאריך: 
08/02/06 י' שבט התשס"ו
x

Audio Playlist