תורת הקבלה - הזוהר הקדוש

שאלה: 

שלום רב, לאחרונה שמעתי כי ישנם רבנים/חוקרים אשר מייחסים את כתיבת הזוהר הקדוש לר' משה די ליאון ולא לרשב"י. כפי הידוע לי ישנו פער של כְּ- 1000 שנים בין רשב"י שחי במאה ה -2 לבין ר' משה די ליאון שחי במאה ה -13 וע"כ חייבת להיות אופציה מסוימת המפריכה טענה זו כלומר - איזשהו ספר או מאמר המדבר על הזוהר הקדוש במהלך המאות 2-13 שיפריך טענה זו. אנא אמרו לי מה דעתכם בנושא או אם ישנה הוכחה חד משמעית מכל סוג שהוא.
תודה מראש ניסים.

תשובה: 

מאז ומתמיד היו רבנים וכל שכן חוקרים, ששללו או הטילו ספק אם הזוהר הקדוש לרשב"י, או לר"מ דיליאון. ואין בזה שום חדש. לכל יודע דעת. אולם המסורת המקובלת הנפוצה היא שהוא לרשב"י. ומסורת זו קיבלה אישור ע"י הגאון הרב עמדין בספרו מטפחת הספרים, שחקר ובדק, וקבע שעיקרו הוא לרשב"י, כי יש בו גם תוספות עיי"ש.

תאריך: 
18/12/05 י"ז כסלו התשס"ו
x

Audio Playlist