רפואה מודרנית והחובה להתרפא.

שאלה: 

שלום! ב'הולך תמים' עמוד 224 כ' "... לבתו חזר ואמר תכופות כי שיגיע זמנו ללכת, אין הוא מעוניין בהחייאה ולא בהנשמה, ולא בכל מכונה שהיא, שכן אין בכך טעם והדבר רק עלול להוסיף לו עינוי." ע"כ. האם אפשר לדייק מכאן שהרב קאפח זצ"ל, תומך בסוג מסויים של 'המתת חסד' ונגד הארכה מלאכותית של החיים?
תודה.

תשובה: 

כל אשר ניתן לדייק שדעתו היא שאין להאריך את החיים באופן מלאכותי. אבל אין לדיקי שהוא מתיר ניתוק מכשירי החייאה, אם כבר חיברו החולה למכשירים. אלא אם כן הם הושבתו ע"י שעון מכוון.

תאריך: 
11/12/05 י' כסלו התשס"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist