קבלה - ספר הזוהר

שאלה: 

האם מותר לאשה ללמוד קבלה והזוהר? אם ישנו איסור האם הוא איסור הלכתי? בכלל לעניין זוהר האם ישנה הגבלת גיל או ידע מסויים שיש לרכוש לפני כן?

תשובה: 

כלל גדול הוא, שכל לימוד חכמת קודש, שיש בה סתרי תורה, לא ילמד אדם, אלא לאחר שמילא כריסו בבשר ויין, דהיינו שלמד גמרא ופוסקים, בהיקף ובעומק, והלכה למעשה, בכל תחומי ההלכה. ואם הגיע לדרגה זו, ויראתו קודמת לחכמתו, והוא בעל מידות טובות, עליו ללמוד, לא לבד, אלא מפי יודעי חן באמת, שפקע שמם בחכמתם ובצדקותם ובגילם.

תאריך: 
02/11/05 ל' תשרי התשס"ו
x

Audio Playlist