דילוג לתוכן העיקרי

הכנת פודינג בשבת

שאלה

האם מותר להכין פודינג בשבת כך ששמים קודם את החלב ואח"כ שפכים את הפודינג ומערבבים

תשובה

נראה שכל האבקות שמערבבים אותן במים, והן הופכות לתבשיל ראוי לאכילה, אבל הן נהיות עיסה, אסור לערבבם מדין לש, או מגבל. עיין מ"ב, או"ח, שלו, ס"ק נא; ושמירת שבת כהלכתה, ח"א, פרק ח, סעיף כה. לא התירו בחרדל, אלא אם לשו מערב שבת, שלמחר ממחו בין ביד בין בכלי ונותן לתוכו דבש, וגם אז אסור לטרוף אלא לערב. רמב"ם, שבת, כב, יב. ובהכנת הפודינג בשבת, כל התהליך של הלישה נעשה בשבת, ולכן אסור.