ביאור תשובה בעניין

שאלה: 

שלום וברכה, קיבלתי תשובת כבודו בעניין היולדת שבמקרה חריג יהא שרי לאוחזה בידה בשעת הלידה ע"י כפפה וכדו' כדי ליישב דעתה. באם יוכל כבודו להרחיב במעט בתשובתו זו מפני מה דווקה ע"י כפפה, שהרי לא מצינו אזכרת חציצה במשנת רבינו לעניין זה ועוד שאיסור כללי בעניין ואפילו הוא בביגדה והיא בביגדה. אך כאשר נתיר עניין זה במקרה שכגון זה מדוע לא נתיר באחיזה שלא ע"י חציצה שהרי אין סיכוי שיתעורר יצרו במעמד זה ואפילו היפך העניין. ועוד שאם יואחזה ע"י כפפה יתכן שתתרגז בנוסף על שעתה הקשה. יורנו הדרת כבודו במאור תורתנו הקדושה, ואל יכחד שכרו. בכבוד רב עשהאל .

תשובה: 

הצורך בכפפה, כדי שהנגיעה לא תעורר את היצר, ואע"פ שהיצר בנסיבות כאלה לא יביא לידי תשמיש, אבל גם נגיעה של חיבה מהבעל לאשתו נדה - אסורה. ואין לומר שמצבה של היולדת ימנע מן היצר להתעורר כלל, שהרי חז"ל חששו מפני היצר, אפילו בשעת לוויה.

תאריך: 
24/08/05 י"ט אב התשס"ה
x

Audio Playlist