דילוג לתוכן העיקרי

הלואה מאח

שאלה

שלום לכבוד הרבנים. יש לי שאלות בנושא הלוואה מאחים. היו לי שלושה מיקרים.1 לוותי מאחי הייתי בבניה (בניתי 3 בתים) הייתי חייב לסיים שהייתי חייב לבנקים וביקשתי ממנו .60000 דולאר ואמרתי לו שאני יסיים וימכור אני יתן לו 10000 דולאר. זאת אומרת יוסיף לו. הוא לא היה חייב להלוות לי ידעתי שיש לו פנוי. האם יש פה ריבית. והוא אדם דתי .2 להלוות מאח בריבית שבנק לוקח מותר?3 אחי רב עם אשתו והפקיד אצלי כסף שהיה לו אני בזמנו עסקתי בבניה ועבדתי עם הכסף. אחרי חמש שנים רצה ריבית. (אציין כפי שכבודכם מבינים לא הצליח עניין הבניה ). מה ההלכה אני גם אדם מאז שהוריי נפטרו לפני שנה וחצי דתי.

תשובה

1. זו ריבית קצוצה ואסורה מן התורה. כי לקחת מאחיך הלוואה 60,000$ ומתחייב להחזיר 70,000$. גם אתה וגם אחיך עוברים עברה. אתה רשאי שלא לשלם לו את הריבית בסך 10,000$.
2. לא. אלא א"כ תעשו ביניכם שטר היתר עיסקה.
3. גם ריבית שנדרשת, בטרם נפרעה ההלוואה, אסורה. אף שלא נדרשה בעת מתן ההלוואה. ואם כסף זה ניתן בראשיתו רק בתורת פקדון, ולא היית רשאי להשתמש בו, ורק לאחר מכן קיבלת רשות להשתמש בו, ונדרשה ממך ריבית, הרי שריבית זו היא דאורייתא, הואיל ומיום שהורשית להשתמש בכסף, הכסף הופך להיות הלוואה ולא פקדון. ובאותה שעה גם נדרשת לשלם ריבית.