הבית היהודי 2

שאלה: 

לרב שלום. בהמשך לשאלתי, http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=55063 רצוני לחדד שהיא דתיה באמת ובתמים, מברכת, הולכת לביהכנ"ס וכו'. פשוט נדמה לי שהיא נרתעת מהעניין שכביכול אני זה שאומר לה ללמוד בספרים שמדברים על הבית היהודי, והיא אמרה לי "שאני ארצה אני אקרא". וללכת לרב לא נראה לי כל כך כי שנינו ביישנים...
תודה וסליחה.

תשובה: 

לפי דבריך כעת, אפשר שהעניין הוא תלוי רק בך, שאתה מאיץ בה. וא"כ עליך לחדול מכך. ולדעת בשום שכל כיצד להשחיל לה עניין זה. כגון שאתה אומר לה שראית חידוש הלכתי באותו ספר. בעניין מסוים היית שמח שתחווה דעתה על אותו עניין, לאחר שתקרא את כל העניין. וכן כל כיו"ב.

תאריך: 
19/05/05 י' אייר התשס"ה
x

Audio Playlist