אישות

שאלה: 

לק"י שלום לרב, לפי משנת הרמב"ם, האם מותר לזוג נשוי בימים הנידה לגעת אחד בשני ( נגיעה סתמית) ללא חיבוק וכד?
בתודה

תשובה: 

לא. וכבר נפטר בטרם עת חכם, וכשאשתו הרהרה אחרי מידת הדין, שאלוה והשיבה, שהיה נוגע בה בזמן ליבונה. וחכמים סברו, שמא בגין כך הוא נענש.

תאריך: 
19/05/05 י' אייר התשס"ה
x

Audio Playlist