ריבית

שאלה: 

שלום רב, אדם נתן הלוואה כספית לאחיו (הנמצא במצוקה). ההלוואה נלקחה מהבנק אשר לוקח ריבית על כל חודש שהכסף לא הוחזר לבנק. האח לבינתיים מתמהמה עם החזר ההלוואה. האם מותר לבקש מהאח החזר גם על הריבית המשולמת בבנק?
תודה

תשובה: 

אם אין היתר עיסקה להלוואה שבין האחים, אסור לאח המלווה לדרוש ריבית מאחיו הלווה, בגלל הריבית שהוא משלם לבנק, עפ"י היתר עיסקה. אולם, אם האח המלווה אמר לאחיו הלווה, שהוא באופן אישי אין לו כסף להלוות, אבל יש לו אפשרות לקחת הלוואה מן הבנק, וייתן לו את אותם כספים כהלוואה, והאח הלווה מודע לכך, ואישר זאת, הרי שבנסיבות כאלה, אעפ"י שאין היתר לאדם המלווה לקבל ריבית מן האח הלווה, בלי היתר עיסקה ביניהם, אבל יכול האח המלווה לתבוע את אחיו הלווה, שמשתהה בפירעון חובו, וגורם לאח המלווה נזקים כספיים, בכך שהוא צריך לשלם ריבית לבנק. ותביעה זו היא תביעה נזיקית, ואפשר שהאח הלווה ישלם את הריבית, לא כריבית, אלא כדמי נזק, מדין גרמי או מדין לך ואבוא אחריך.

תאריך: 
18/05/05 ט' אייר התשס"ה
x

Audio Playlist