נישואין עם בת כהן

שאלה: 

כתוב במסכת פסחים שבת כהן אסורה לישראל ויש חשש שנישואין לבת כהן עלולים לגרום חס וחלילה למוות וגירושין.
רציתי לדעת מה מקור ההלכה? ואם יש דרך לעקוף אותה? או לבטל החמרה זו?

תשובה: 

הולך בתום ילך בטח. על כהן בדרך כלל, לפי התפיסה האידיאלית של היהדות הוא קדוש. כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו. ויש להניח שבתו ספגה הרבה מקדושתו. ולכן המתחתן עמה צריך להכשיר עצמו לדרגת קדושה זו. אבל בעוונותינו יש כהנים בימינו, שהם מחללים קדושת הכהונה, או שאינם מופת לתורה ולקדושה. כלום עליהם נאמרו הדברים? על כל פנים, אשרי האיש שמנצל את ההזדמנות שהכיר כלה בת כהן, והוא ניגש לנישואין הלו בחרדת קודש, ומשתדל להתעלות מעלה מעלה.

תאריך: 
27/04/05 י"ח ניסן התשס"ה
x

Audio Playlist