ציצית מכותנה או צמר רחלים

שאלה: 

שלום! האם באמת ציצית מצמר יותר מהודרת מציצית כותנה? מה הטעם לכך?

תשובה: 

מדין תורה רק בגד שהוא מצמר (=כבשים) או מפשתים חייב בציצית. ומדברי חכמים, גם בגד של שאר מינין, כגון בגד מש, ובגד צמר גפן, ובגד צמר גמלים, וצמר ארנבים, ונוצה של עזים. כסות של צמר (=כבשים) עושין חוטי לבן שלה, חוטי צמר (=כבשים), וכסות של פשתים, עושין לבן שלה, חוטי פשתן ממינה. ושאר בגדים (=שחיובים מדרבנן, כנ"ל), עושין לבן של כל מין ומין, ממינו. כגון: חוטי משי למשי, וחוטי נוצה לנוצה. ואם רצה לעשות לבן של שאר מינים מצמר (=כבשים) או מפשתים עושה. מפני שהצמר ושאר מינין במינן פוטרין, שלא במינן אין פוטרין. ולכן נהגו בחוטי צמר (כבשים), שהם פוטרים בכל מין.

תאריך: 
10/04/05 א' ניסן התשס"ה
x

Audio Playlist