הזכרת שם נפטר בלימוד - אחרי י"ב חודש

שאלה: 

שלום לכבוד הרב שליט"א.
בבית הכנסת לומדים הלכות ועוד - בין התפילות. בתחילת הלימוד, מזכירים שמות של נפטרים לעילוי נשמתם. בינתיים יש כאלה שחלפו י"ב חודש מהפטירה. האם רצוי להמשיך להזכירם או שמא זה מעורר את דינם לאחר י"ב חודש? חזק וברוך.

תשובה: 

על דרך שהסברתי בעבר מהו עילוי נשמות, ע"י לימוד תורה, ע"י הבנים או אחרים, אפשר לעשות כן, גם לאחר י"ב חודש.

תאריך: 
05/04/05 כ"ה אדר ב' התשס"ה
x

Audio Playlist