ספר תורה "מנוקד" ומשוח

שאלה: 

כבוד הרב שלום
1) האם לספר תורה שאינו "מנוקד" כמנהג יהודי תימן יש עדיפות על ספר תורה "מנוקד"?
2) האם בפרשת זכור עדיף להוציא ספר תורה שאינו "מנוקד"?
3) מה הדין לגבי אותם שאלות בספר תורה משוח? יישר כח ותודה רבה.

תשובה: 

1. לפי שיטתנו - לא. העיקר שיהיה כתוב על גבי גוויל כמנהג אבותינו. ואין שום פגם ב"ניקוד", ויש בו תועלת מרובה. והדבר כשר לחלוטין.
2. לאור האמור לעיל - לחלוטין לא. ובמיוחד לשיטת רבינו, שאין דבר מיוחד לקריאת פרשת זכור, מלבד תקנת חכמים, שהועידו לה קריאה ברמה של מפטיר, שהיא פחותה מקריאת תורה רגילה.
3. רצוי שהס"ת לא יהיה משוח. יש פעמים שהמשיחה לא טובה מבחינה מעשית, ולא מבחינה הלכתית.

תאריך: 
04/04/05 כ"ד אדר ב' התשס"ה
x

Audio Playlist