צירוף חילוני למניין.

שאלה: 

האם אפשר לצרף חילוני למניין? שהרי הוא אינו מאמין ב13 עיקרים של התורה והוא מוגדר כ -"אפיקורוס וקוצץ בנטיעות". והאם מוטל עלי לתחקר כל אדם שאני מצרף למניין שהרי אין לדבר סוף? אני נתון בדילמה הזאת רבות בצבא,
בתודה מראש.

תשובה: 

אם באמת מדובר באדם שכופר ב - 13 עיקרים בידיעה, אין לצרפו למניין. אבל, בדרך כלל, יהודי שנראה בעינינו חילוני, אין לערוך חקירות ודרישות, ובמיוחד בתנאים של הצבא, וניתן לצרפו למניין, שאפילו חלילה, הוא נחשב למין בהשקפותיו, קרוב לוודאי שהוא בבחינת תינוק שנשבה. ולכן מן הראוי לסמוך על חזקת כשרות, כל עוד לא הוכח ההיפך.

תאריך: 
02/04/05 כ"ב אדר ב' התשס"ה
x

Audio Playlist