כתב אשורי

שאלה: 

האם בצורת הכתב שמרי עכשיו קורא את דברי מותר לכתוב כך בס"ת? האם צורת הכתב כמו שמודפסים העיתונים בימינו מותר לכתוב כך ס"ת? הפוסקים דנו בכך ונדמה שהתשובה היא לא. ז"א כתב זה הוא אמנם דומה לכתב אשורי אך רק דומה. ולכן מותר להכניס עיתונים ו/או חומרי ניקוי שמודפסים עליהם בכתב זה לבית הכסא. ד"א, אני שמעתי תשובה ממרי יוסף שאמר שמותר להכניס חומרי ניקוי שמודפס עליהם כתב זה משום שזה לא כתוב ממש אלא מודפס מוטבע ואין לזה דין כמו שכתב רבנו בתשובה שזה כמו רקימת הפסוקים על הטלית.
תודה רבה למרי על תשובותיו הרבות על הזמן החשוב שהוא מקדיש לשומעי לקחו.

תשובה: 

להלכה נתקבלה שיטת רבינו, שכתב אשורי הוא הכתב שניתנה בו התורה, והוא כתב מאושר, כלומר מרובע ויפה. ובכתב זה ורק בכתב זה, יש לכתוב ס"ת. ולא בכתב השומרונים. אשר לכתב המודפס בעיתונים או בחומרי ניקוי, אם הוא כתב מרובע, יש בכך איסור. וההוראה שאתה מוסר בשם מארי, לא ידועה לי, כי רבינו בתשובה, רסח, אסר כניסה לשירותים על טלית שרקומים בה פסוקים, ושם הוא כתב, שלא דווקא פסוקים, אלא כל כתב הקודש, בגלל קדושת הכתב. ולכאורה, גם ברמת רקמה או הדפסה וכיו"ב.

תאריך: 
21/03/05 י' אדר ב' התשס"ה
x

Audio Playlist