צביעת שער לגבר

א. האם תלוי במנהג (שבימנו גברים גם צובעים) או מכיוון שזה דאורייתא לא?
ב. האם מותר לספר לצבוע את ראשו של לקוח?
תודה!

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

א. אי אפשר לומר שמנהג זה כבר פשט, עדיין מסתכלים על הצובעים שערות ראשיהם במיוחדות. לכן האיסור בעינו עומד.
ב. לאור האמור לעיל נראה שיש גדר של מסייע בידי עוברי עבירה, אולם אם הספר עני שאין לו מה יאכל, יש מקום להקל.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪