דילוג לתוכן העיקרי

שדים

שאלה

שלום רב, איך להתייחס למאמרי חז"ל בגמרא על שדים? כלומר: א) האם כפשט?
ב) האם כמשל?
ג) האם כסוד?
ד) האם כרעיונות זרים שחדרו לגמרא?
ה) איפה עובר הגבול בין אמונה בשדים לבין עבודה זרה? ו) האם ישנם הלכות למעשה הנובעות מהאמונה בשדים?
תודה ויישר כוח

תשובה

יש המתייחסים לשדים כיצורים מיוחדים רואים ואינם נראים, והם נחשבים בעיניהם כמזיקים. יש המתייחסים לשדים כאל יצורים דמיוניים, שבני אדם החולים בנפשם, מדמיינים שהם רואים אותם ושומעים אותם, ובד"כ הם נראים מפחידים ומזיקים. גם במקרא וגם בתלמוד נזכרים שדים, וכל אחד מפרש אותם מקורות כשיטתו. מוסכם על דעת כולם שטוב הוא האדם שאין לו עסק עם שדים, ושאינו מתעסק עמם. בעבר היו פולחנים לשדים, יזבחו לשדים לא אלו - ה, ופולחנים אלו אסורים.