ספר הזוהר

שאלה: 

שלום רב, הערה מקדימה: אינני רוצה ליצור ח"ו מחלוקת, אם גדולי ישראל קיבלו אותו עליהם, אז מי אני. אבל, לצערי, מאד קשה לי לשלב את הזוהר והקבלה עם התורה שבע"פ. אודה לך מאד אם תאיר את עיני ותענה לי על מספר שאלות בנושא: א) מדוע ספר הזוהר נקרא קדוש?
ב) אמונתנו בתושב"ע שהיא מהר סיני, נובעת בעיקר, כפי שהרמב"ם מגדיר, מבית דין שהעביר לבית דין כלומר דור העביר לדור בריש גלי. איך דבר זה מסתדר עם דרך קבלת הזוהר מרשב"י ועד לכתיבתו על ידי יחידי סגולה שהעבירו ליחידי סגולה?
ג) איך ניתן לדעת שאלו אכן היו הרעיונות האמיתיים של רשב"י?
ד) האם אמונות, דעות ופרשנויות שונות המובאות בספר הזוהר או בקבלת האר"י (כגון: עולמות עליונים, תורת הגלגולים, היחס לאותיות העברית, טעמי המצוות ) (תמיד שמזכירים את הרמב"ם בקשר לזוהר אז התשובה היא שהוא לא הכיר - במקרה הטוב או הפילוסופיה העבירה אותו על דעתו - במקרה הרע או רס"ג בהתנגדותו לגלגולים אזי התשובה היא שהוא פשוט טעה) אכן הן "טאבו", כלומר ללא מתן אפשרות לויכוח או לדעה אחרת? יישר כוח
תודה רבה

תשובה: 

א. קדוש הוא מיוחד במובן הדתי. וכל ספר שתוכנו עניינים תורניים או אמוניים הוא קדוש. וכזה הוא גם ספר הזוהר. אלא שיש כתבי קודש שדרגת קדושתן גדולה יותר, משום שהם נביאים וכתובים.
ב. אכן בגלל חוסר הרציפות שיש לנו בקבלה בעניינו נוצרו ספקות, אבל דבר זה לא מעלה ולא מוריד, אלא תוכנו של ספר הזוהר, הוא אשר נותן לו את מעמדו המיוחד.
ג. הם מיוחסים לרשב"ם, אבל כבר יש גם רעיונות מאוחרים שאינם לרשב"י, כפי שקבעו גדולי עולם, כמו היעב"ץ זצ"ל.
ד. גם בדברים פילוסופיים ואמוניים יש מחלוקת. ועיקר העיקרים שנהיה אדוקים לפחות בשלושה עשר עיקרי האמונה.

תאריך: 
30/01/05 כ' שבט התשס"ה
x

Audio Playlist