ברכה על ס"ת לא תימני

שאלה: 

ע"פ מה שהבנתי ס"ת שהם לא תימניים הם פסולים לפי הרמב"ם בגלל שיש הבדל בפרשיות מבחינת פרשיות סתומות ופתוחות וחסרות ויתרות ולכן גם אסור לעלות ולברך עליהם. שאלתי היא האם גם כשנמצאים בבית כנסת לא תימני אסור לעלות ולברך על ס"ת לא תימני כי שמעתי שיש שחילקו ואמרו שכל זה דווקא כשנמצאים בבית כנסת תימני אבל כשנמצאים בבית כנסת לא תימני אפשר לברך - מה דעת הרב קאפח ודעתך בנושא?

תשובה: 

אכן ס"ת של שאר העדות פסולים לפי הרמב"ם וממילא ליהודי תימן שנוהגים כמותו. ומורנו הרב יוסף קאפח אוסר על תימני לקרוא בס"ת אשכנזי או ספרדי אצל אשכנזים וספרדים. ואני אחר בקשת המחילה מתיר. כי התימני שהולך לאשכנזים או לספרדים, יוצא בקריאתם ודינו כדינם. כי קריאת התורה היא חיוב של ציבור ולא של יחיד. לא כן כשציבור תימני קורא בס"ת אשכנזי או ספרדי, אין לכן היתר.

תאריך: 
21/01/05 י"א שבט התשס"ה
x

Audio Playlist