תפילת הש"צ בקול רם

שאלה: 

לק"י לכבוד כב' הרב ערוסי שלום רב, אני בחור ממוצא תימני שמתפלל בבית כנסת נוסח בלדי הסמוך לביתי, ובו נוהגים להתפלל את תפילת המוסף וכן מנחה של שבת תפילה אחת בקול רם (ולא לחש וחזרה כנהוג ברוב בתי הכנסת). האם במקרה כזה אני צריך לשתוק ולכוון לברכות הש"ץ ולענות "אמן" או שמותר לי לומר את הברכות בשקט ולסיים מעט לפני הש"ץ כדי שאוכל לענות "אמן". אני נוהג להתפלל בדרך השניה אך יש לי חשש שיש בעניית "אמן" הפסק בין ברכה לברכה. בכבוד רב,

תשובה: 

לפי מהרי"ץ יש לומר בלחש ולהקדים שלוש תיבות לפני שהש"ץ מסיים הברכה ולענות אמן, כפי שאתה נוהג. לפי מורנו הרב יוסף קאפח יש לומר עם הש"ץ מלה מלה. ואין לענות אמן.

תאריך: 
20/01/05 י' שבט התשס"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist