אישות

שאלה: 

אני ובעלי אוהבים מאוד ונשואים מזה כשנתיים. לאחרונה בעלי רוצה כל מיני גיוונים בחיי האישות שלנו כגון מה שקורים ביאה שלא כדרכה ועוד. האם מותר? מה הרב ממליץ? אני מאוד אוהבת אותו ורוצה בהנאתו אך אין אני יודעת כיצד להתייחס לכך. אין לי התנגדות עקרונית לכך מלבד החשש שאולי יש כאן פגם כלשהו. אנא ענה לפי הרמב"ם ולפי השוע.

תשובה: 

מבחינה עקרונית מותר, אבל מן הראוי לבדוק אם התפתחות זו לא נובעת כתוצאה מכך שהוא צופה בדברים האסורים לצפייה. ואם כן, הבעיה לא תתחיל ותסתיים בדרישה זו. אלא זו עלולה להיות רק התחלה. וכדאי שתעברו שניכם לדפוס של קדושת החיים וצניעות (לא פרישות), כדי שתתנהגו כבני אדם שנבראו בצלם אלקים. וה' יסייעכם להתקדש, וייטע האהבה והשלום ביניכם עדי עד.

תאריך: 
17/01/05 ז' שבט התשס"ה
x

Audio Playlist