עלייה לקברי צדיקים

לאחרונה התלבטתי בשאלת העליה לקברי צדיקים. בשל מורכבות הנושא החלטתי לפנות לכבוד הרב,
ולשאול את דעתו בעניין. אשמח אם תוכל להענות לבקשתי בהרחבה.
תודה רבה.

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אין ספק שיש שיטות בקרב הפוסקים בעניין זה. עיין שו"ת אגרות משה, או"ח, ח"ה, מג, אות ו. ומשם תראה שלפי הרמב"ם אסור לעלות לקברי צדיקים בשביל לבקש מהם משהו, וראה שם, שאולי לפי הרמב"ם קרוב הדבר לדורש אל המתים. אלא העלייה לקברי צדיקים שהיא מוסכמת, גם לפי הרמב"ם, היא זו, שנועדה לשבר לב העולים לקבר ולהכניע לבבם, כדי שיחזרו בתשובה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪