שמירת העיניים

שאלה: 

שבוע טוב. איך ניתן להסביר לנשוי שחושב שאינו זקוק לשמירת העיניים ושישנו חילוק בין רווק לנשוי בענין זה. מקורות בבקשה

תשובה: 

כולם מוזהרים בראיית נשים, ואל יבטח הנשי שהוא לא ייכשל בעבירה, בגלל שהוא כבר נשוי.
א. משום שלא חילקו בדבר.
ב. כבר היו דברים מעולם. ודוד המלך יוכיח.

תאריך: 
12/12/04 כ"ח כסלו התשס"ה
x

Audio Playlist