אשה פרודה וטבילה

שאלה: 

שלום כבוד הרב,
אני ובעלי פרודים ובהליכי גירושין, אני חזרתי לבית הוריי והוא להוריו, אין לנו שום הזדמנות להיפגש ביחידות חוץ מאשר בביה"ד הרבני, כך שאין שום סיכוי שעוד נקיים יחסי אישות עד לגירושין. האם אני מחוייבת לטבול במקווה בתקופה זו עד לגירושין?
בתודה, אורית.

תשובה: 

אם כלו כל הקיצין, ואתם כבר גרושים כל אחד זה מלבו של זו, וזו מלבו של זה, והחלטתם סופית להתגרש, הרי שאין מקיימים יחסי אישות עם גרושת הלב, ואפשר שלא לטבול. אך אם יש פתח של תקווה לשלום בית, גדול הוא השלום, שאפילו שם ה' נמחק בגללו, ולכן, אדרבה, יש לטבול, שמא ה' יסייע וייטע השלום ביניכם.

תאריך: 
04/12/04 כ"א כסלו התשס"ה
x

Audio Playlist