אמן לאחר השכיבנו

שאלה: 

בברכת השכיבנו בערבית, לפי מנהג תימן. האם האמן על הברכה של הציבור צריך להיות לאחר האמן של הש"צ או יחד עם האמן של הש"צ?
תודה

תשובה: 

כולם עונים אמן, כי היא ברכה אחרונה של ברכות ק"ש, שקדמה לה ברכה, ושתיהן נחשבות ברכות אחרונות שקדמו להן ראשונות שלפני ק"ש. ואין במקרה זה דין של עונה אמן אחר ברכותיו.

תאריך: 
25/10/04 י' חשון התשס"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist