חוה"מ

שאלה: 

אילו מלאכות אסורות בחוה"מ ואילו לא?

תשובה: 

בדרך כלל כל המלאכות אסורות, להוציא הדברים הבאים:
א. צורך המועד אוכל נפש - מותר ללא סייג.
ב. צורך המועד שאינו אוכל נפש, בד"כ מותר, רק עם שינוי.
ג. דבר האבד, בתנאי שלא יהיה בדבר טורח.
ד. צורכי רבים - מותר.

תאריך: 
07/10/04 כ"ב תשרי התשס"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist