דילוג לתוכן העיקרי

דיני חופה

שאלה

1. האם לפי הרמב"ם/מנהג תימן, יש עדיפות לקיום חופה לפני שקיעת החמה?
2. כיצד לפי הרמב"ם יש לעשות את 7 הברכות שכיום עושים ממש בסמוך לקידושין, ואף תחת החופה. (האם אפשר לאחר מכן, ישיבה/עמידה וכו')
3. מהו סדר הקידושין עצמם? האם יש הבדל בין דעת הרמב"ם למה שמקובל כיום?
4. האם יש חובה להקריא את הכתובה תחת החופה? כמעט ואף אחד לא מבין אותה מהאורחים, ורוב הזמן אנשים קצרי רוח להמשך הטקס. האם אפשר לתרגמה או לאמרה בקיצור?
5. האם חובה לפי הרמב"ם שבני הזוג ילכו לחדר ייחוד מיד אחרי החופה או שאפשר לשמור את העניין לסוף הערב? מה נהגו בתימן?
6. אם קרה מקרה וראתה הכלה ביום חופתה. מה הדין? כמובן לשיטת הרמב"ם, ומה יעשו בני הזוג כשכל האורחים הוזמנו וכו'...
7. האם ישנו המנהג שחתן וכלה לא מתראים שבוע לפני חופתם?
8. האם ישנו המנהג לכסות פני הכלה? (מהו המקור למנהג זה)
9. האם חתן יכול לברך בעצמו את הברכות (הגפן ומקדש ישראל) ללא הקירוי של הרב? * ושאלה לסיום. הרמב"ם כותב שאדם שהגיע לגיל 20 ולא נשא אשה.... מה דעת הרב, האם בתנאי החיים כיום מותר לאחר את גיל הנישואין? (כסף (שכר דירה, תשלומים שונים), לימודים וכו')
תודה רבה לרב, וסליחה על האריכות.

תשובה

1. לא הקפידו לקדש לפני השקיעה, אבל הדבר ברור שאם קידש וערך חופה לפני השקיעה, עלה לחתן יום אחד מימי שבעת המיתה. ויהיה אסור בעשיית מלאכה כך בשישה ימים נוספים שמתחילים מצאת הכוכבים.
2. מנהגנו בשבע הברכות של החופה, חתן וכלה עומדים, האורחים יושבים.
3. לפי הרמב"ם החתן מברך בעצמו (או בקירוי) בורא פרי הגפן וברכת האירוסין, ואח"כ מקדש את הכלה בפני שני עדים בשווה כסף.
4. מנהגנו בתימן, להבדיל ממנהגנו בארץ, שקראו את הכתובה לפני הקידושין. ניתן לתרגמה ולפחות בעת הקריאה.
5. לפי הרמב"ם, עיקר החופה הוא הייחוד, ואין לדחותו עד אחרי החתונה, כי היאך יברכו שבע ברכות אחר הסעודה בחתונה.
6. בלית ברירה עורכים חופת נידה. אך אני משתדל, שאם הכלה תהיה טהורה בשבעת ימי המשתה, שתטבול ותתייחד עם החתן ויקיימו שבע ברכות לאחר מכן.
7. בתימן כל הזמן לא התראו.
8. לא נהגו. על מנהג זה יש דעות שונות.
9. רק ברכות הקידושין, לא ברכות החופה. * אין ברירה. אבל לא להגזים באיחור.